sf1.jpg

Проект „AKO СИ ДАЛ „

 

Инициативата подпомага храненето на дивите птици в региона. 

Целтa е да се стимулират младите хора да излязат сред природата и да открият крилатото богатство, с което съжителстваме.

Акцентираме върху значимостта на заобикалящата ни среда и начините за опазването и.